Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje o przedszkolu

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach zostało powołane Uchwałą Nr XXII/173/92 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 1992 r.Uchwałą Nr XXXIX/394/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 maja 2013 r. została zmieniona nazwa placówki i otrzymała następujące brzmienie:

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach.

Placówka usytuowana jest w spokojnej okolicy na obrzeżach miasta. Dysponujemy budynkiem jednopiętrowym, który posiada pięć sal zabaw, salę gimnastyczną, gabinet terapii, bibliotekę. Do każdej z sal przylegają szatnia i łazienka, dostosowane do wzrostu dzieci. Przedszkole jest dobrze wyposażone w środki dydaktyczne oraz sprzęt RTV. Naszym atutem jest duży ogród - miejsce codziennej zabawy naszych podopiecznych podejmowanej indywidualnie lub wspólnie z rówieśnikami. Jest dla dzieci także źródłem radości, relaksu, odpoczynku, nabywania wielu sprawności ruchowych i pokonywania przeszkód.

Naszą społeczność przedszkolną tworzy 5 grup, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przedszkolu funkcjonuje oddział integracyjny, a dzieciom z różnymi problemami rozwojowymi udzielana jest pomoc przez specjalistów pracujących w naszej placówce: logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta, rehabilitant, psycholog.

Przedszkole wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców, zapewnia bogatą ofertę edukacyjną. Kadra pedagogiczna stwarza warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, wspiera działania twórcze dzieci; diagnozuje i analizuje ich postępy; wyciąga wnioski i wdraża działania rozwijające kompetencje poznawcze i społeczne. Różnorodność prowadzonych zajęć, stosowane formy i metody pracy pobudzają dzieci do aktywności i samodzielności, zapewniają im rozwijanie zainteresowań, osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości oraz umożliwiają podejmowanie takich działań, które zwiększają szanse edukacyjne na dalszym etapie kształcenia w szkole podstawowej. W placówce panuje przyjazna atmosfera, co zapewnia dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.

Przedszkole ściśle współpracuje ze środowiskiem rodzinnym, wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. Prowadzone rozmowy z rodzicami, obserwacje, organizacja zajęć otwartych, konsultacje i zebrania, badania ankietowe, wywiady służą rozpoznawaniu i zaspakajaniu na bieżąco oczekiwań i potrzeb naszej społeczności przedszkolnej.

W placówce zatrudnione są 22 osoby:
11 nauczycielek (w tym dyrektor),
9 pracowników obsługi,
2 pracowników administracyjnych.

Przedszkole oferuje:

- swoje usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30;

- bezpłatny pobyt dziecka w godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. w godz. 8.00 -13.00; 1 zł za każdą godzinę poza podstawą programową;

- zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych;

- edukację i terapię dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego;

- realizację programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz autorskich programów wspomagających rozwój i pracę z dziećmi;

- nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która ustawicznie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności podejmując różne formy doskonalenia zawodowego;

- zajęcia prowadzimy różnorodnymi metodami aktywizującymi, np. Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodą Pedagogiki Zabawy, Metodą Dobrego Startu, Dziecięcej Matematyki E.Gruszczyk - Kolczyńskiej, wykorzystujemy elementy Metody Dennisona - Kinezjologii Edukacyjnej oraz gimnastyki twórczej R. Labana czy K. Orffa;

- rozwijamy zainteresowania, odkrywamy i wspieramy dziecięce talenty;

- prowadzimy naukę języka angielskiego;

- organizujemy zajęcia otwarte z udziałem rodziców;

- zapewniamy opiekę logopedyczną;

- dzieciom niepełnosprawnym zapewniamy wsparcie pedagoga specjalnego;

- organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjne;

- prowadzimy diagnozę i terapię z zakresu integracji sensorycznej;

- współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną;

- wspieramy rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych organizując konsultacje pedagogiczne i psychologiczne;

- serwujemy zawsze zdrowe, świeże i ciepłe posiłki przygotowywane codziennie w naszej przedszkolnej kuchni;

- współpracujemy z wieloma instytucjami i ośrodkami kulturalnymi, ze środowiskiem lokalnym, organizujemy różnorodne wycieczki, liczne przedstawienia, na które zapraszani są aktorzy teatrów dla dzieci, wiele spotkań i imprez okolicznościowych.

Tworzymy zżytą rodzinę dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola. Nasze programy nauczania opierają się na wspomaganiu i inspirowaniu działania dzieci. Na korzyść nas wszystkich działa szczera obustronna wymiana myśli i opinii między dorosłymi a dziećmi. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie rodziców związane z potrzebami dzieci.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 informacje o przedszkolu.odt (ODT, 25.85Kb) 2016-02-12 08:50:59 257 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Brodowska 12-02-2016 08:50:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Brodowska 12-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Brodowska 07-09-2018 20:34:12